Birka

Birka på Björkö är ett fornminnes- och naturreservat med en riklig och säregen flora, ett ”eldorado” för alla som är intresserade av forntid och vacker natur. Birka anses vara Sveriges första stad som under en tid var Sveriges handelscentrum och vikingarnas huvudstad.
När vi lagt till på Björkö, tar en guide emot och tar oss med på en tur runt ön. Vi besöker sommarens begivenheter, vandrar upp på utkiksberget och fortsätter längs den gamla borgvallen. Promenaden avslutas med ett besök på öns uppmärksammade vikingamuseum. I resans pris ingår även ett besök i det vackra museet som öppnade sommaren I996 och som bl.a. visar hur Birkas innevånare bodde och levde på 800-talet.

Faciliteter

På Birka finns restaurang, café, toaletter, badplats, ett museum och mycket annat som du kan läsa om på deras egna hemsida. Birka Vikingastaden på Björkö i Mälaren – Stockholm

Tidtabell

09:45
10:05
10:50
11:30

Borgmästarudden
Mälarehamnen
Sandviken
Birka

16:40
16:20
15:25
15:00

09:45 – Borgmästarudden – 16:40
10:05 – Mälarehamnen      – 16:20
10:50 – Sandviken               – 15:25
11:30 – Birka                        – 15:00


Tidtabell för Vildsvinsgillen


16:30
17:15
17:50

Borgmästarudden
Mälarehamnen
Sandviken
Birka
22:35 22:15
21:25 21:00

   —     – Borgmästarudden  – 22:35
16:30 – Mälarehamnen       – 22:15
17:15 – Sandviken                – 21:25
17:30 – Birka                         – 21:00

sv_SESvenska
Powered by TranslatePress »